Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Institute – VinBDI) được Tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 8 năm 2018 nhằm nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn. Viện song song đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản đồng thời nghiên cứu các công nghệ mới có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào sản phẩm.

Một trọng tâm khác của Viện là đào tạo một lớp trí thức mới, có trình độ cao, năng động và độc lập, qua các chương trình nội bộ và liên kết với các truờng đại học hàng đầu trong và ngoài nuớc.

Đọc tiếp

Vingroup Big Data Institute – VINBDI

Lĩnh vực nghiên cứu

Viện đang tập trung vào bốn lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn: Y sinh tính toán, Xử lý ảnh y tế, Thị giác máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Với mong muốn đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản đồng thời nghiên cứu các công nghệ mới có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào đời sống.

Y sinh Tính toán

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tính toán để phân tích dữ liệu Y sinh nhằm cải thiện việc sàng lọc, chẩn đoán và điều trị các bệnh.

Xử lý ảnh y tế

Phân tích, mô hình hóa dữ liệu ảnh bằng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng và xử lý dữ liệu lớn.

Thị giác máy tính

Nghiên cứu các thuật toán xử lý ảnh, mô hình máy học và phân tích hình ảnh thông minh để giúp máy tính thực hiện các nhiệm vụ nhận thức trực quan.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để máy tính có thể thu nhận, phân tích và diễn đạt thông tin như ngôn ngữ của con người.

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Tài trợ Dự án nghiên cứu KH & CN

Chương trình hướng tới hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các dự án xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với định hướng ứng dụng cùng phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại.

Học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược

Hội đồng cố vấn khoa học và công nghệ

Tin tức