Vingroup Big Data Institute

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Institute – VinBDI) được Tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 8 năm 2018 nhằm nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn. Viện song song đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản đồng thời nghiên cứu các công nghệ mới có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào sản phẩm.

Một trọng tâm khác của Viện là đào tạo một lớp trí thức mới, có trình độ cao, năng động và độc lập, qua các chuơng trình nộị bộ và liên kết với các truờng đại học hàng đầu trong và ngoài nuớc.

Cơ cấu tổ chức

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBDI) có đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà quản lý, hội đồng cố vấn, giáo sư thỉnh giảng, kỹ sư và bộ phận điều hành viện. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 2 bộ phận chính là bộ phận Nghiên cứu phát triển và Quỹ Đổi mới sáng tạo.

Giáo sư Vũ Hà Văn

Giám đốc khoa học: Vũ Hà Văn
(Giáo Sư - ĐH Yale, Hoa Kỳ)

TS. Đào Đức Minh

Giám đốc Điều hành: Đào Đức Minh
(Tiến Sĩ, ĐH Johns Hopkins, Hoa Kỳ)

TS. Chủ Đức Hoàng

Điều hành quỹ VINIF: Chử Đức Hoàng
(Tiến Sĩ, ĐH BKHN & WUSTL)

Phòng ban

Lê Đức Hậu Điều hành: Lê Đức Hậu
(PGS.TS, ĐH Ulsan, Hàn Quốc)

Y Sinh tính toán

Hướng nghiên cứu Y sinh Tính toán của VINBDI có nhiệm vụ áp dụng các phương pháp tính toán để phân tích dữ liệu Y sinh cỡ lớn nhằm cải thiện việc sàng lọc, chẩn đoán và điều trị các bệnh phức tạp.

Manager: Lê Đức Hậu
Nguyễn Quý Hà Điều hành: Nguyễn Quý Hà
(Tiến Sĩ, ĐH ILLINOIS, Hoa Kỳ)

Thị giác máy tính

Tập trung vào các nghiên cứu về thu thập, xử lý, phân tích, và nhận thức hình ảnh và video. Sử dụng các cách tiếp cận hướng dữ liệu (data-driven) trong ngành Học máy (Machine Learning) để giải quyết các bài toán thực tiễn và cấp thiết tại Việt Nam.

Manager: Nguyễn Quý Hà
Đào Đức Minh Điều hành: Đào Đức Minh
(Tiến Sĩ, ĐH Johns Hopkins, Hoa Kỳ)

Phân tích hình ảnh

Tập trung vào các nghiên cứu về thu thập, xử lý, phân tích, và nhận thức hình ảnh và video. Sử dụng các cách tiếp cận hướng dữ liệu (data-driven) trong ngành Học máy (Machine Learning) để giải quyết các bài toán thực tiễn và cấp thiết tại Việt Nam.

Manager: Đào Đức Minh
Nguyễn Kim Anh Điều hành: Nguyễn Kim Anh
(Tiến Sĩ, ĐH Universität Stuttgart, Đức)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những lĩnh liên quan tới trí tuệ nhân tạo; nhiệm vụ của xử lý ngôn ngữ tự nhiên là cung cấp các khả năng để máy tính có thể hiểu, nghe và diễn đạt ngôn ngữ của con người thông qua các hình thức khác nhau như chữ viết hoặc tiếng nói.

Manager: Nguyễn Kim Anh
Chử Đức Hoàng Điều hành Quỹ VINIF: Chử Đức Hoàng
(Tiến Sĩ, ĐH BKHN & WUSTL)

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

Quỹ thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Manager: Chử Đức Hoàng