Seminar

13/01/2020 09:00 – 11:00
What Needs to be Added to Machine Learning?
Speaker: Leslie Valiant (Turing Award 2010)/Harvard University

Địa điểm: Almaz Center, Hoa Lan, Long Bien, Hanoi
25/12/2019 10:00 – 12:00
BioTuring, các thách thức hiện tại và các nghiên cứu tiên phong về phân tích dữ liệu giải trình tự gene thế hệ mới nhất
Người trình bày: TS Phạm Kim Sơn

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
06/09/2019 09:00 – 11:00
Chia sẻ kinh nghiệm về Phân tích hệ gen trong lâm sàng.
Người trình bày: GS.Bùi Thế Hùng

Địa điểm: Phòng Seminar, Viện BigData, Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
27/08/2019 10:00 – 12:00
Nonconvex Optimization in Machine Learning with Applications in Manufacturing
Người trình bày: TS. Phan Tiến Dũng

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
01/08/2019 14:00 – 16:00
Algorithms for submodular optimization
Người trình bày: GS. Nguyễn Lê Huy

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
03/08/2019 10:30 – 12:30
Optimization Landscapes of Deep Networks
Người trình bày: TS Phạm Việt Hùng

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
10/08/2019 10:30 – 12:30
Random Matrix Theory for Deep Learning
Người trình bày: TS Trần Vĩnh Linh

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
13/08/2019 10:30 – 12:30
Generalization in Deep Learning
Người trình bày: TS Phạm Việt Hùng

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
17/08/2019 10:30 – 12:30
Optimal Transport and Deep Generative Models
Người trình bày: TS Phạm Huy Tùng

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội