Seminar

01/08/2019 14:00 – 16:00
Algorithms for submodular optimization
Người trình bày: GS. Nguyễn Lê Huy

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
03/08/2019 10:30 – 12:30
Optimization Landscapes of Deep Networks
Người trình bày: TS Phạm Việt Hùng

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
10/08/2019 10:30 – 12:30
Random Matrix Theory for Deep Learning
Người trình bày: TS Trần Vĩnh Linh

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
13/08/2019 10:30 – 12:30
Generalization in Deep Learning
Người trình bày: TS Phạm Việt Hùng

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
17/08/2019 10:30 – 12:30
Optimal Transport and Deep Generative Models
Người trình bày: TS Phạm Huy Tùng

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Tower 1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội