Giải thưởng khoa học

Chương trình Giải thưởng khoa học nhằm khuyến khích và thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới công nghệ. Giải thưởng được trao cho các nhà khoa học trẻ, nhóm nghiên cứu và công trình nghiên cứu xuất sắc trên cơ sở xét chọn và thẩm định hồ sơ.

Giai thuong khoa hoc

Giải thưởng khoa học dự kiến thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, phát triển hệ sinh thái nhà trường-doanh nghiệp-nhà khoa học.