VIỆN TRƯỞNG

GS Vũ Hà Văn

Giám đốc Khoa học

Nguyễn Thị Trà Mi

Thư ký Viện trưởng

Cử nhân Ngôn ngữ Thương mại

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Đào Đức Minh

Giám đốc điều hành

Tiến sĩ Khoa học máy tính

Quỹ Đổi mới sáng tạo

Chử Đức Hoàng

 

Điều hành Quỹ Đổi mới Sáng tạo

Trần Thu Huyền

Quản lý dự án

Thạc sĩ Quản trị Nhân lực

Lê Hồng Nhung

Quản lý dự án

Thạc sĩ Quản lý Dự án

Nguyễn Minh Thu

Cán bộ tổng hợp

Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn

Giang Tuấn Anh

Chuyên viên

Chuyên viên Quản lý Thông tin

THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Nguyễn Quý Hà

Trưởng phòng

Tiến sĩ Kỹ thuật Máy tính

Nguyễn Minh Hiếu

Chức vụ

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Phí Đình Sáng

Chức vụ

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Đỗ Đoàn Phúc

Chức vụ

Cử nhân Vật lý

Ngô Thành Đạt

Chức vụ

Cử nhân Điện tử Viễn thông

Đặng Văn Sơn

Chức vụ

Thạc sĩ Quản lý Thông tin

Phạm Văn Khiền

Chức vụ

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Nguyễn Thành Nhân

Chuyên viên

Chuyên viên Nghiên cứu Thị giác máy tính

Hoàng Danh Liêm

Chuyên gia

Chuyên gia Nghiên cứu Thị giác máy tính

Kiều Minh Vương

Chuyên viên

Chuyên viên Nghiên cứu Thị giác máy tính

Y SINH TÍNH TOÁN

PGS.TS Lê Đức Hậu

Trưởng phòng

Đào Đăng Toàn

Chức vụ

KS Công nghệ thông tin

Nguyễn Thùy Dương

Chức vụ

TS Di truyền học

Trần Thị Hà Trang 

Chức vụ

Nghiên cứu sinh Tin sinh

Nguyễn Ngọc Trân

Chức vụ

TS Y Sinh

Trần Hoàng Mai

Chức vụ

Thạc sĩ Y sinh

Nguyễn Duy Hoàng

Chuyên viên

Chuyên viên Phát triển Phần mềm

Võ Sỹ Nam

 

Chuyên gia Nghiên cứu Tin Sinh Học

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Nguyễn Kim Anh

Trưởng phòng

Tiến sĩ Khoa học máy tính

Nguyễn Văn Huy

Chuyên gia

Chuyên gia xử lý tiếng nói

Mạc Đăng Khoa

Chuyên gia

Chuyên gia xử lý tiếng nói

Nguyễn Đình Nghị

Chuyên viên

Chuyên viên Xử lý ngôn ngữ

Nguyễn Thế Tuyên

Chuyên viên

Chuyên viên Phân tích dữ liệu