Thị giác máy tính

Phòng Thị giác Máy tính tập trung vào các nghiên cứu về thu thập, xử lý, phân tích, và nhận thức hình ảnh và video. Chúng tôi sử dụng các cách tiếp cận hướng dữ liệu (data-driven) trong ngành Học máy (Machine Learning) để giải quyết các bài toán thực tiễn và cấp thiết tại Việt Nam. Hai hướng nghiên cứu chính hiện nay của Phòng là phân tích xử lý hình ảnh y tế (Medical Imaging).
Thigiamaytinh

Hướng nghiên cứ này tập trung vào xử lý và phân tích các loại hình ảnh y tế như X-quang, nhũ ảnh (mamography), cắt lớp vi tính (Computed Tomography – CT), cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging – MRI) để sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán một số loại bệnh nan y và phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là các loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư gan, v.v. Việc chẩn đoán được thực hiện tự động thông qua các mô hình Học sâu (Deep Learning), huấn luyện trên dữ liệu thực tế thu thập từ các bệnh viện ở Việt Nam. Đặc biệt, việc phân tích và chẩn đoán bệnh không chỉ được thực hiện trên riêng hình ảnh mà còn dựa vào kiên kết giữa hình ảnh với các loại dữ liệu y tế khác như lâm sàng, giải phẫu bệnh, biểu hiện gene, v.v.