Vingroup Big Data Institute

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Institute – VinBDI) được Tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 8 năm 2018 nhằm nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn. Viện song song đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản đồng thời nghiên cứu các công nghệ mới có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào sản phẩm.

Một trọng tâm khác của Viện là đào tạo một lớp trí thức mới, có trình độ cao, năng động và độc lập, qua các chuơng trình nộị bộ và liên kết với các truờng đại học hàng đầu trong và ngoài nuớc.

Cơ cấu tổ chức

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBDI) có đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà quản lý, hội đồng cố vấn, giáo sư thỉnh giảng, kỹ sư và bộ phận điều hành viện. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 2 bộ phận chính là bộ phận Nghiên cứu phát triển và Quỹ Đổi mới sáng tạo.

Van Ha Vu

Scientific director: Van Ha Vu
(Prof, Yale University, USA)

TS. Đào Đức Minh

Giám đốc Điều hành: Đào Đức Minh
(Tiến Sĩ, ĐH Johns Hopkins, Hoa Kỳ)

PGS. Phan Thị Hà Dương

Giám đốc Điều hành Quỹ: Phan Thị Hà Dương
(PGS. Viện Toán học – Viện HLKHCN VN
& TSKH. ĐH Paris 7)

Phòng ban

Lê Đức Hậu Trưởng phòng: Lê Đức Hậu
(PGS, ĐH Thủy Lợi, Việt Nam - Tiến Sĩ, University of Ulsan, Republic of Korea)

Y sinh Tính toán

Department of Computational Biomedicine aims to develop/apply computational methods to process and analyze high-throughput biomedical data in order to improve the screen, diagnosis and treatment of complex diseases

Trưởng phòng: Lê Đức Hậu
Nguyễn Quý Hà Điều hành: Nguyễn Quý Hà
(Tiến Sĩ, ĐH ILLINOIS, Hoa Kỳ)

Xử lý ảnh y tế

Research and development of Artificial Intelligence applications in medical imaging for assisting doctors in diagnosis and treatment.

Điều hành: Nguyễn Quý Hà
Đào Đức Minh Trưởng phòng (kiêm nhiệm): Đào Đức Minh
(Tiến Sĩ, ĐH Johns Hopkins, Hoa Kỳ)

Thị giác máy tính

In the Computer Vision group, we focus on collecting, processing, and analyzing data from images and videos. We investigate and leverage data-driven machine learning-based approaches to address practical and urgent societal problems.

Trưởng phòng (kiêm nhiệm): Đào Đức Minh
Nguyễn Kim Anh Trưởng phòng: Nguyễn Kim Anh
(Tiến Sĩ, ĐH Universität Stuttgart, Đức)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Natural Language Processing (NLP) is a research area of Artificial Intelligence (AI) in VINBDI. NLP aims to provide computer with abilities of listening, understanding and speaking natural languages of humans via text and speech.

Trưởng phòng: Nguyễn Kim Anh
Phan Thị Hà Dương Giám đốc Điều hành: Phan Thị Hà Dương
(PGS. Viện Toán học – Viện HLKHCN VN
& TSKH. ĐH Paris 7)

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

Quỹ thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Giám đốc Điều hành: Phan Thị Hà Dương

Hành chính văn phòng


Nguyễn Thị Trà Mi
Nguyễn Thị Trà Mi
(Thư ký Viện trưởng)
Dương Thu Vân
Dương Thu Vân
(Quản lý dự án)