hme.gsvu

GS. Dương Nguyên Vũ
(Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore)

GS. Dương Nguyên Vũ

Giáo sư Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ
Đại học Công nghệ Nanyang – Singapore (NTU)
Dương Nguyên Vũ là Giáo sư Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại Đại học Công nghệ Nanyang - Singapore (NTU), Trường Kỹ thuật Cơ khí & Hàng không Vũ trụ, và Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý Không lưu NTU. Trước khi gia nhập NTU, ông là Giám đốc sáng lập của Viện John von Neumann của Đại học Quốc gia Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho đến năm 2017. Trước khi trở lại Châu Á vào năm 2012, Vu đã từng là Trưởng phòng Nghiên cứu Sáng tạo và Cố vấn Khoa học Cao cấp tại Tổ chức Châu Âu vì Sự an toàn của Hàng không (EUROCONTROL) và cũng là thành viên của Ủy ban Khoa học SESAR JU của Hội đồng châu Âu.

GS. Dương Nguyên Vũ là một nhà lãnh đạo được công nhận trong nghiên cứu Quản lý Không lưu. Trong thời gian làm việc với EUROCONTROL, ông đã đóng góp cho những tiến bộ của vận tải hàng không bao gồm nghiên cứu dẫn đến Hệ thống Hỗ trợ Tách rời Trên không, Vận hành Máy bay Tự động, Quản lý Không lưu Super-Sector và Sector-less, Kiểm soát dựa trên Quỹ đạo và nhiều công trình trên nền tảng của Quản lý Lưu lượng Không lưu. Ông là người sáng lập Hội nghị Quốc tế về Nghiên cứu Vận tải Hàng không (ICRAT); Hội thảo Nghiên cứu Đổi mới EUROCONTROL (nay có tên là Ngày Đổi mới SESAR); và đã đồng chủ trì các Hội thảo R&D Quản lý Không lưu uy tín của Hoa Kỳ/ Châu Âu. Ông đã xuất bản hơn 100 bài báo trên các tạp chí và hội nghị, và hướng dẫn hơn 30 luận án tiến sĩ về Nghiên cứu Hoạt động, Hệ thống và Khoa học Máy tính ứng dụng cho Quản lý Không lưu. Ông từng là thành viên của ban biên tập Air Traffic Control Quarterly, Journal of Aerospace Engineering, và Biên tập viên Khách mời của Elsevier Transport Research Part C.

Ông bắt đầu giáo dục cao học của mình tại Ecole Nationale des Ponts et Chaussées của Pháp, nơi ông nhận bằng Thạc sĩ năm 1986, và bằng Tiến sĩ về Trí tuệ Nhân tạo năm 1990. Trong thời gian rảnh rỗi, Vu tập luyện Marathon và Triathlon. Ông hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ Triathlon Việt Nam và là Đại sứ IRONMAN.
__Vingroup Big Data Institute