hme.gsminh

GS. Nguyễn Thục Quyên
(Đại học California, Santa Barbara, Hoa Kỳ)

GS. Nguyễn Thục Quyên

Giáo sư Khoa Hóa học và Hóa sinh học
của Đại học California, Santa Barbara (UCSB), Hoa Kỳ

Nguyễn Thục Quyên là Giám đốc Trung tâm Polymer và Chất rắn Hữu cơ (CPOS), Giáo sư Khoa Hóa học và Hóa sinh học của Đại học California, Santa Barbara (UCSB). Giáo sư Nguyễn Thục Quyên nhận bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Hóa Lý tại Đại học California, Los Angeles, lần lượt vào năm 1997, 1998, và 2001. Luận án của cô nghiên cứu tập trung vào quá trình xử lý và quang vật lý các hợp chất cao phân tử truyền dẫn (conducting polymer) bằng cách sử dụng quang phổ cực nhanh với sự hướng dẫn của Giáo sư Benjamin Schwartz.
Cô cũng cộng tác nghiên cứu với Khoa Hóa học và Nanocenter tại Đại học Columbia, làm việc với Giáo sư Louis Brus và Colin Nuckolls về sự tự lắp ráp phân tử, xây dựng đặc tính và thiết bị nano. Cô cũng dành thời gian cho Trung tâm nghiên cứu của IBM tại T. J. Watson (Yorktown Heights, NY) làm việc với Richard Martel và Phaedon Avouris về điện tử phân tử. Cô công tác tại Khoa Hóa học và Hóa sinh học tại UCSB từ tháng 7 năm 2004. Cô là đồng tác giả của hơn 225 ấn phẩm khoa học, nhận được hơn 18.500 trích dẫn. Cô đã tham gia hơn 240 buổi nói chuyện/ bài giảng/ lời mời tại các trường đại học, công ty và các hội nghị quốc tế. Cô là Biên tập viên Khoa học của Materials Horizons và là thành viên Ban Biên tập ACS Energy Letters, ChemPlusChem, Advanced Functional Materials, và Journal of Advanced Materials and Devices.

Các giải thưởng của cô bao gồm Giải thưởng Nhà Nghiên Cứu Trẻ của Văn phòng Nghiên cứu Hải quân năm 2005, Giải thưởng Quỹ Khoa học Quốc gia CAREER năm 2006, Giải thưởng Harold Plous năm 2007, Giải thưởng Học giả - Giáo viên Camille Dreyfus năm 2008, Giải thưởng Nghiên cứu viên Alfred Sloan năm 2009, Giải thưởng Nghiên cứu viên Đổi mới và Năng lực Cạnh tranh Hoa Kỳ của Quỹ Khoa học Quốc gia 2010, Giải thưởng Nghiên cứu Cao cấp Alexander von Humboldt năm 2015, Nghiên cứu viên của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia năm 2016 và Trí tuệ Khoa học có Ảnh hưởng nhất Thế giới năm 2015, 2016, 2017 và 2018; Top 1% Nhà nghiên cứu Khoa học Vật liệu được Trích dẫn Nhiều nhất của Thomson Reuters và Clarivate Analytics.

Mối quan tâm nghiên cứu hiện tại của cô là doping trong chất bán dẫn hữu cơ, vận chuyển điện tích trong chất bán dẫn hữu cơ, điện tử sinh học và vật lý thiết bị của pin mặt trời hữu cơ, linh kiện bán dẫn và cảm biến quang.
__Vingroup Big Data Institute