hme.gstrac

GS. Trần Duy Trác
(Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ)

GS. Trần Duy Trác

Giáo sư Khoa Kỹ thuật Máy tính và Điện
Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
Trần Duy Trác Tran nhận Bằng Cử nhân và Thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT), Cambridge, vào năm 1993 và 1994, và Bằng Tiến sĩ tại Đại học Wisconsin, Madison, năm 1998, tất cả đều về ngành Kỹ thuật Điện. Tháng 7 năm 1998, Tiến sĩ Tran công tác tại Khoa Kỹ thuật Máy tính và Điện, Đại học Johns Hopkins, Baltimore, MD, nơi anh hiện là Giáo sư.

Mối quan tâm nghiên cứu của anh là trong lĩnh vực xử lý tín hiệu kỹ thuật số, cụ thể là trong biểu diễn thưa (sparse representation), phục hồi thưa (sparse recovery), lấy mẫu, hệ thống đa tốc (multi-rate systems), ngân hàng lọc (filter banks), biến đổi (transforms), sóng (wavelets), và ứng dụng của nó trong phân tích, nén, xử lý, và truyền tín hiệu.

Nghiên cứu tiên phong của anh về các biến đổi hệ số nguyên và toán tử trước/sau lọc đã được ứng dụng như thành phần quan trọng của Microsoft Windows Media Video 9 và JPEG XR - tiêu chuẩn nén ảnh tĩnh quốc tế mới nhất ISO/IEC 29199-2. Tiến sĩ Tran đã nhận được giải thưởng NSF CAREER năm 2001, Giải thưởng Giảng dạy Xuất sắc William H. Huggins của Đại học Johns Hopkins năm 2007, Giải thưởng Capers và Marion McDonald vì thành tích xuất sắc trong tư vấn và cố vấn năm 2009, Giải thưởng Bài báo Xuất sắc nhất của IEEE Mikio Takagi vào năm 2012, Giải nhì của Information and Inference: một Tạp chí của IMA năm 2017, và Giải thưởng Bài báo Ảnh hưởng nhất của IEEE GRSS năm 2018.

Anh là IEEE Fellow về những đóng góp trong xử lý tín hiệu mật độ thấp và đa tốc.
__Vingroup Big Data Institute