Giới thiệu

Nhóm Thị giác Máy tính tập trung vào các nghiên cứu về thu thập, xử lý, phân tích, nhận thức hình ảnh và video.

Chúng tôi sử dụng các cách tiếp cận hướng dữ liệu (data-driven) với kỹ thuật máy học (Machine Learning) để giải quyết các bài toán thực tiễn và cấp thiết của xã hội.

Thị giác Máy tính
Thị giác Máy tính

Hướng nghiên cứu

Nghiên cứu các thuật toán xử lý ảnh, mô hình máy học và phân tích hình ảnh thông minh để giúp máy tính thực hiện các nhiệm vụ nhận thức trực quan quan trọng như phân loại, phát hiện, nhận dạng, theo dấu đối tượng, nhận dạng hành động.

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi phát triển các ứng dụng nhận diện khuôn mặt, phân tích thông tin khách hàng, nhận diện văn bản, phân loại phương tiện.

Vingroup Big Data Institute – VINBDI

Thành viên

Viện Nghiên cứu nhóm thị giác máy tính gồm đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà quản lý, giáo sư thỉnh giảng và các kỹ sư. Tiến Sĩ. Đào Đức Minh quản lý mảng nghiên cứu thị giác máy tính
Đào Đức Minh

Trưởng phòng (kiêm nhiệm): Đào Đức Minh
(Tiến Sĩ, ĐH Johns Hopkins, Hoa Kỳ)

TS. Hoàng Danh Liêm

TS. Hoàng Danh Liêm
(Tiến sĩ, NAIST, Nhật Bản)

Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Minh Hiếu

Phạm Văn Khiền

Phạm Văn Khiền

Đặng Văn Sơn

Đặng Văn Sơn

Phí Đình Sáng

Phí Đình Sáng

Kiều Minh Vương

Kiều Minh Vương