Giới thiệu

Nhóm Phân tích Hình ảnh Y tế thực hiện các nghiên cứu về thu thập, xử lý, phân tích, và đọc hiểu hình ảnh y khoa.

Chúng tôi sử dụng các cách tiếp cận hướng dữ liệu (data-driven) trong ngành Học máy (Machine Learning) để giải quyết các bài toán thực tiễn và cấp thiết tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Thị giác Máy tính
Thị giác Máy tính

Hướng nghiên cứu

Tập trung vào xử lý và phân tích các loại hình ảnh y tế như:
+ X-quang,
+ Nhũ ảnh (mammography),
+ Cắt lớp vi tính (Computed Tomography – CT),
+ Cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging – MRI),

nhằm sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán một số loại bệnh nan y và có nhu cầu khám, chữa bệnh cao ở Việt Nam, đặc biệt là các loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư gan, v.v.

Việc chẩn đoán được thực hiện tự động thông qua các mô hình Học sâu (Deep Learning), huấn luyện trên dữ liệu thực tế thu thập từ các bệnh viện ở Việt Nam. Đặc biệt, việc phân tích và chẩn đoán bệnh không chỉ được thực hiện trên riêng hình ảnh mà còn dựa vào kiên kết giữa hình ảnh với các loại dữ liệu y tế khác như lâm sàng, giải phẫu bệnh, giải mã gene, v.v.

Vingroup Big Data Institute – VINBDI

Thành viên

TS. Nguyễn Quý Hà quản lý mảng nghiên cứu về xử lý ảnh y tế.
TS. Nguyễn Qúy Hà

Điều hành: Nguyễn Quý Hà
(Tiến Sĩ, ĐH ILLINOIS, Hoa Kỳ)

Đỗ Đoàn Phúc

Đỗ Đoàn Phúc

Ngô Thành Đạt

Ngô Thành Đạt

Nguyễn Trung Nghĩa

Nguyễn Trung Nghĩa

Nguyễn Thành Nhân

Nguyễn Thành Nhân

Trần Quang Đạt

Trần Quang Đạt

TS. Phạm Huy Hiệu

TS. Phạm Huy Hiệu
(Tiến Sĩ, ĐH Toulouse, Pháp)