Giới thiệu

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những lĩnh vực liên quan tới trí tuệ nhân tạo của VINBDI; nhiệm vụ của xử lý ngôn ngữ tự nhiên là cung cấp các khả năng để máy tính có thể hiểu, nghe và diễn đạt ngôn ngữ của con người thông qua các hình thức khác nhau như chữ viết hoặc tiếng nói.

Tại viện nghiên cứu dữ liệu lớn, phòng xử lý ngôn ngữ tự nhiên thực hiện nghiên cứu và phát triển các công nghệ để xử lý và phân tích dữ liệu dưới dạng có cấu trúc và không có cấu trúc.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Hướng nghiên cứu

1. Cung cấp các khả năng để máy tính có thể hiểu ngôn ngữ của con người;

2. Giúp máy tính khả năng để giao tiếp và giúp con người thực hiện các tác vụ nhất định.

Để cung cấp các khả năng đó cho máy tính, chúng tôi tập trung nghiên cứu các bài toán về phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, phân tích quan điểm, hệ tri thức, thống hội thoại, nhận dạng tiếng nói và tổng hợp tiếng nói. Các ứng dụng từ các nghiên cứu của chúng tôi có thể được sử dụng cho nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, du lịch – dịch vụ, y tế, giáo dục.

Vingroup Big Data Institute – VINBDI

Thành viên

Viện Nghiên cứu nhóm xử lý ngôn ngữ tự nhiên gồm đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà quản lý, giáo sư xử lý ngôn ngữ thỉnh giảng và các kỹ sư. Tiến Sĩ. Nguyễn Kim Anh quản lý mảng nghiên cứu xử lý ngôn ngữ ngữ tự nhiên
TS. Nguyễn Kim Anh

Trưởng phòng: Nguyễn Kim Anh
(Tiến Sĩ, ĐH Universität Stuttgart, Đức)

TS. Nguyễn Văn Huy

TS. Nguyễn Văn Huy
(Tiến Sĩ, Viện Hàn Lâm KH&CN, Việt Nam)

TS. Mạc Đăng Khoa

TS. Mạc Đăng Khoa
(Tiến Sĩ, ĐH Grenoble, Pháp)

Nguyễn Đình Nghị

Nguyễn Đình Nghị

Nguyễn Thế Tuyên

Nguyễn Thế Tuyên

TS. Đặng Trần Thái

TS. Đặng Trần Thái
(Tiến Sĩ, JAIST, Nhật Bản)

Nguyễn Quỳnh Mai

Nguyễn Quỳnh Mai

Nguyễn Việt Hà

Nguyễn Việt Hà

Phạm Khắc Tân

Phạm Khắc Tân

Bùi Quang Hiếu

Bùi Quang Hiếu

Nguyễn Trường Thịnh

Nguyễn Trường Thịnh