Y SINH TÍNH TOÁN

Hướng nghiên cứu Y sinh Tính toán của VINBDI có nhiệm vụ áp dụng các phương pháp tính toán để phân tích dữ liệu Y sinh cỡ lớn nhằm cải thiện việc sàng lọc, chẩn đoán và điều trị các bệnh phức tạp.
Y sinh tinh toan
    • Tập trung vào các bệnh (ví dụ: tiểu đường, tim mạch và ung thư) và dược học hệ gen (ví dụ: phản ứng có hại của thuốc) để phát triển các hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng.
    • Xây dựng cơ sở dữ liệu y sinh quy mô lớn (bao gồm các dữ liệu -omics và lâm sàng) nhằm hỗ trợ nghiên cứu Y sinh và các ứng dụng lâm sàng.
    • Tích hợp dữ liệu Y sinh bằng các phương pháp toán học và tính toán để hiểu rõ hơn về cơ chế phân tử đằng sau sự phát triển của bệnh và tác dụng của thuốc.
    • Phát triển các phương pháp và công cụ tính toán mới để cải thiện các giải pháp hiện có cho các bài toán Y sinh